Wedstrijdreglement marathon competitie Hoorn 2017 – 2018


Wedstrijdreglement als volgt:

1.      Aanvang volgens het wedstrijdprogramma zoals vermeldt op de website van de M.C. Hoorn.

       2.      Inschrijving is mogelijk via voorinschrijving per email (voorkeur) of vanaf eerste wedstrijd.

3.      Leeftijdsnorm deelname: volgens landelijk reglement.

4.      In het bezit van een trainingsabonnement/licentie en oormerk marathon.

5.      Peildatum is 30 juni (voor indeling in categorieën).

6.      Inschrijfgeld:

Categorie Pupillen/Junioren € 5.00 statiegeld voor het beennummer.

Categorie Dames, C-rijders en masters € 20.00 per persoon waarvan € 5.00 statiegeld voor het beennummer.

Inschrijfgeld competitie Hoorn en zesbanentoernooi is € 35,00

Bij inschrijving na 1 oktober wordt er  € 5.00 extra gerekend.

7.      Beennummers blijven eigendom van MCHoorn, bij inleveren wordt de borg van € 5.00 terugbetaald. Dit geldt niet voor zesbanennummers.

8.      Bij te laat inleveren van het beennummer volgt geen terugbetaling van €5,00

9.      Iedereen die een licentie met oormerk marathon heeft en rijdt met een transponder mag meerijden voor de competitie.

10.   Er is een indeling gemaakt met 11 categorieën, dit zijn Pupillen jongens, Pupillen meisjes, Junioren jongens, Junioren meisjes, C1, C3, D2, M1, M2, M3. Alle junioren meisjes rijden bij elkaar in de junioren categorie, dus jun. A,B. en C rijden bij elkaar.  Het promoveren/degraderen van de rijders(sters) wordt bepaald door de M.C.

11.   De puntentelling is volgens het reglement van de K.N.S.B.  Ongeacht het aantal deelnemers gelijke punten per wedstrijd. (Winnaar 15,1 daarna 14,13,12 punten enz.)

12.   Er moet minimaal 60% van het aantal wedstrijden gereden worden om in de einduitslag van de competitie mee te doen.

13.   Men is verplicht het startnummer goed zichtbaar en leesbaar voor de jury op het rechter dijbeen te bevestigen zonder veiligheidsspeldjes. Bij het niet goed zichtbaar/leesbaar bevestigen, wordt men niet in de einduitslag op genomen.

14.   Iedere deelnemer is verplicht om tijdens de wedstrijd een goedgekeurde helm (ASTM norm F1849), handschoenen,scheenbeschermers en enkelsokjes ( bij voorkeur snijvast) te dragen en met afgeronde schaatsen te rijden zoals voorgeschreven in het landelijke reglement.

15.  Tijdens de marathoncompetitie, GWK en NK zijn de rijd(st)ers verplicht te rijden met een transponder. Zonder transponder mag de rijder niet aan de wedstrijd deelnemen en indien wel gestart , zal de rijder uit de wedstrijd worden genomen.

16.   Bezwaren tegen de uitslag van de verreden wedstrijd kunnen tot 15 minuten na de wedstrijd kenbaar worden gemaakt bij de aankomstrechter.

17.   Het gebruik van hulpmiddelen op het gebied van communicatie is voor de deelnemers tijdens een wedstrijd op een 400 meter kunstijsbaan niet toegestaan.

18.  NK Jeugd Marathon

Hoe kan je meedoen aan het NK-jeugdmarathon
•    Heel hard trainen.
•    Deelnemen aan de baancompetitie van de baan is verplicht.
•    Voor aanwijzing NK-jeugdmarathon zijn er 5 wedstrijden, waarvan er 4 gereden moeten worden.
•    Je rijdt altijd in een categorie van je eigen leeftijd.
•    De volgende cat. rijden het NK-jeugdmarathon: Pup. A-B en Jun. A-B-C.
•    De marathoncommissie van de ijsbaan Hoorn mag in totaal 4 rijders + 2 reserve per categorie opgeven voor het NK-jeugdmarathon, inclusief de Gewesteijke Kampioen. (mocht die er zijn)
•    Het is verplicht om minimaal 4 wedstrijden te rijden.( Het klassement na 5 wedstrijden is bepalend, nr. 1 en 2 rijden zeker het NK-jeugdmarathon.
•    De 3e en 4e deelnemer gaat op aanwijzing van de Marathoncommissie naar het NK-jeugdmarathon. Dit geldt alleen voor pup. A, pup. B en Jun. C.
•    Jun. A en B rijden op uitnodiging van de Marathoncommissie het NK-jeugdmarathon.
•    De winnaar van het Gewestelijk Kampioenschap Marathon plaatst zich rechtstreeks.
•    Transponder, goed gekeurde helm, handschoenen, scheenbeschermers en enkelsokjes zijn verplicht.
•    Landelijk en Regiotoprijders (jun.) hebben een voorkeursrecht voor deelname aan het NK-jeugdmarathon.
•    Deelname aan 6 banencompetitie geeft geen garantie voor deelname aan het NK-jeugdmarathon.
•    Rijders die mogen deelnemen aan het NK-jeugdmarathon krijgen een uitnodiging via e-mail.
•    Daar waar het reglement niet in voorziet beslist de Marathoncommissie.
 

19.   Deelnemers aan de marathonwedstrijden dienen zich uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd te melden bij het inschrijfbureau en persoonlijk de presentielijst te tekenen. Deelnemers die zich niet op deze wijze hebben gemeld, worden niet geacht te zijn gestart. In uitzonderinggevallen (b.v. aantoonbare overmacht) kan de scheidsrechter dispensatie verlenen.

20.   De selectierijder(ster) is verplicht op de avonden voor de selectie bij onze trainers te trainen. Bij constatering dat men bij anderen traint volgt een waarschuwing, bij een tweede waarschuwing volgt uitsluiting van de selectie.

21.   Bij toewijzing van een landelijk nummer wordt de rijder(ster) uitgenodigd voor het lidmaatschap van de marathonselectie.
In bijzondere gevallen kan de marathoncommissie anders besluiten.

22.   Het recht op ereprijzen, die tijdens de slotavond niet zijn afgehaald, vervalt.

23.   Daar waar het reglement niet in voorziet beslist de wedstrijdleiding.(Marathoncommissie).