Selectie 2017/2018


Gewestelijke selectie:
Dames:
Baan selectie:
Dames:
Beau Wagemaker
Danielle Ootes
Dieuwertje van Kalken
Manon Dol
Eva Buurman
Kristine Wijdenes

Pien v/d Bos
Janet Beers
Gewestelijke selectie:
Heren:
Baan selectie:
Heren:
Jesse Vriend
Ruud Slagter
Arn Botman
Theo Ligthart
Arjan Schilder
Menno Boots
Twan Berlijn
Menno de Visser
Joost Schipper


Selectie

Selectiecriteria NK marathon junioren, GK marathon junioren, GK marathon senioren?  
Voor deelname aan gewestelijke en landelijke jeugdkampioenschappen wordt men uitgenodigd naar ranking van de baancompetitie. 
Bij de junioren:
- eerst de deelnemers die deelnemen aan de landelijke competities.
- dan de 6 banen rijders.
- daarna de rijders van de baancompetitie.

Het aantal aangewezenen is afhankelijk van de toegewezen plaatsen.
Deelname aan het gewestelijk kampioenschap is voor A-B en C rijders, dames en masters.
Selectieleden zijn verplicht hieraan mee te doen.
Voor C rijders is het een goede test om te kijken hoe ze er voor staan t.o.v de landelijke rijders.
Deelnemers aan het 6 banen toernooi kunnen altijd deelnemen aan het gewestelijk kampioenschap.
Deelname voor het NK masters is op uitnodiging.
- Eerst stand 6 banen en dan de stand in de baancompetitie. 

Selectiecriteria tot landelijk rijd(st)er.

Afhankelijk van het aantal beschikbare landelijke nummers worden de volgende selectiecriteria gehanteerd:
 
Op basis van resultaat:
 
1. 6-Banentournooi (zwaarste competitie onder het landelijk)
2. Gewestelijk Kampioenschap (meting met landelijke rijders)
3. Baancompetities
 
Op basis van scouting:

- Ambitie (de wens om landelijk rijder te worden)
- Talent (progressiemogelijkheden op basis van trainingsleeftijd, techniek en aanleg)
- Inzet (aanwezigheid/inzet op trainingen en wedstrijden)
- Leeftijd (jongere rijders krijgen de voorkeur)
 
Bijzondere gevallen:
 
- Hoog nivo LB
- Leeftijd dispensatieregeling
- Dispensatieregeling 1e jaars landelijk gedegradeerden
 
Toewijzing van een landelijk nummer en lid worden van de Marathonselectie geschiedt op uitnodiging.


Omgang van de Marathonselectie met langebaan- en skeelerwedstrijden.
 
- Langebaanwedstrijden. Bij de marathon zijn we van mening dat, mits goed toegepast, langebaan en marathon een meerwaarde kunnen betekenen voor elkaar. Er wordt binnen onze periodisering aan selectieleden de ruimte geboden om zich ook te plaatsen voor de landelijke LB wedstrijden.
 
- Skeelercompetitie. Bij de marathon zijn we van mening dat skeelercompetities van grote meerwaarde kunnen zijn voor de marathoncompetitie (en andersom). Om skeeleraars voor zowel de skeeler als marathoncompetitie een optimaal rendement te bieden wordt middels een vooroverleg het zomerprogramma afgestemd op de voor hun belangrijke wedstrijden en het aansluitende winterseizoen. Ook is er een dispensatieregeling voor hen die deel uitmaken van de nationale selectie.